Transport och inlämning:
I många fall är det frågan om hela eller delar av sterbhus, då och hämtar, och i vissa fall packar, Jan-Olof godset med lastbil. Inlämning av gods sker på tisdagar mellan 18-20 enligt överenskommelse.

Då kör folk sina saker till auktionshallen och lämnar dem där. Företaget säljer varorna mot provision, 15% av försäljningssumman och 10 kr per klubbslag.

Sedan gås sakerna igenom och sortera, en del kan säljas för sig självt, och annat måste läggas i så kallade fyndlådor. Man skiljer inlämnarna åt genom att klistra lappar med olika nummer på.

Annonsering:
Efter inlämning, det vill säga på tisdagskvällen, är det dags att besluta om det finns tillräckligt många utrop för att hålla en auktion.

Och gör man bedömningen att det finns det är det dags att skriva en annons. Man går igenom hallen och skriver ner saker som anses ska vara med i annonsen.

Dagen efter faxas annonsen i väg till sex olika tidningar (hela sydostpress), vilket avser ca 300 000 hushåll.
Annan marknadsföring sker genom sponsring till idrottsevenemang och annonsering i olika tidskrifter bland annat antikbörsen.

Visning och anbud:
På lördagar innan auktion mellan klockan 13-14 är det visning av auktionsgodset.

Då är det många som kommer och lämnar anbud till Janet, man gör det för att man inte kan komma på söndagen, eller av annan anledning.

Det går till så att uppdragsgivaren sätter ett högsta bud på en vara och sedan följer min mamma varan upp till den prisnivån, det vill säga lägger man 100 kr för en vara kan man ändå få den för 20 kr, som för övrigt är lägsta bud.

Följ oss gärna på Instagram @kvarnamalaauktion samt på Facebook @Kvarnamåla auktioner AB