Transport och inlämning:
I många fall är det frågan om hela eller delar av sterbhus, då hämtar och i vissa fall packar vi godset med lastbil. Inlämning av gods sker på tisdagar mellan 18-19 enligt överenskommelse, för närvarande har vi inte möjlighet att ta emot auktionsgods från privata inlämnare pga. stort inflöde av dödsbon samt stora lager. Vi kommer kommunicera ut här och på sociala medier när vi är redo att ta emot privata inlämnare igen.

Då kör folk sina saker till auktionshallen och lämnar dem där. Företaget säljer varorna mot provision, 15% av försäljningssumman och 10 kr per klubbslag.

Sedan gås sakerna igenom och sortera, en del kan säljas för sig självt, och annat måste läggas i så kallade fyndlådor. Man skiljer inlämnarna åt genom att klistra lappar med olika nummer på.

Visning och anbud:
På lördagar innan auktion mellan klockan 13-14 är det visning av auktionsgodset.

Då är det många som kommer och lämnar anbud till Janet, man gör det för att man inte kan komma på söndagen, eller av annan anledning.

Det går till så att uppdragsgivaren sätter ett högsta bud på en vara och sedan följer Janet varan upp till den prisnivån, det vill säga lägger man 100 kr för en vara kan man ändå få den för 20 kr, som för övrigt är lägsta bud.